Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Aktiviteter på genbrugsområdet (28. jun 2017)
- Holstebro Kommune. Kommunal støtte til drift af... (17. sep 2008)
- Hørsholm Kommune - fondsløsning og accessorisk ... (29. apr 2009)
- Hørsholm Kommune - forslag til løsningsmodel fo... (13. okt 2008)
- Kommunalfuldmagt – accessorisk virksomhed (11. okt 2016)

Info om udtalelsen
Titel Kommunalfuldmagt – accessorisk virksomhed
 
Dokument  udtalelse vedr. café-drift.pdf
 
Dato for udtalelse 11-10-2016
 
Resumé En kommune ønskede at drive café for en nærmere bestemt målgruppe som accessorisk virksomhed på kommunens plejecentre. Baggrunden var, at en ny plejeboligplan ville indebære, at en række nye opgaver ville blive løst på plejecentrene, og at forskellige nye målgrupper fremover ville få deres gang på plejecentrene. Det var ikke tanken, at der skulle ske bortforpagtning.

Vejledende udtalt, at det i hvert fald for visse af de kommunale opgaver, som kommunen nævnte, fremover skulle varetages på plejecentrene, kan være vanskeligt at betragte cafévirksomhed som en naturlig afrunding af disse. Statsforvaltningen fandt således ikke, at det kan danne grundlag for, at kommunen kan varetage caféopgaven som accessorisk virksomhed, at adgang til café for børnehave-og dagplejebørn kan ses som en mulighed for at kombinere bevægelse og tage på tur med et sted at spise. Statsforvaltningen var endvidere ikke enig i, at besøg på plejecentrets café kan ses som en sådan naturlig forlængelse af besøg på rusmiddelcenter eller hos sundhedsplejersken, at det kan danne grundlag for, at kommunen kan varetage caféopgaven som accessorisk virksomhed. Det indgik i vurderingen, at adgangen til at varetage accessorisk virksomhed er meget begrænset, samt at cafédrift på rimelig måde varetages af private. Det var således Statsforvaltningens opfattelse, at den omhandlede cafédrift ikke kan drives af kommunen som accessorisk virksomhed i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne, og at dette måtte gælde selvom de målgrupper, som cafévirksomheden i givet fald vil være målrettet, vil udgøre en mindre del af gæsterne, og selvom bortforpagtning ikke vurderes realistisk.
 
Publiceret 17-10-2016 11:44:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017