Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Aktiviteter på genbrugsområdet (28. jun 2017)
- Holstebro Kommune. Kommunal støtte til drift af... (17. sep 2008)
- Hørsholm Kommune - fondsløsning og accessorisk ... (29. apr 2009)
- Hørsholm Kommune - forslag til løsningsmodel fo... (13. okt 2008)
- Kommunalfuldmagt – accessorisk virksomhed (11. okt 2016)

Info om udtalelsen
Titel Kommunalt fællesskabs aktiviteter i en kommune, som ikke deltager i fællesskabet
 
Dokument  udtalelse motas.pdf
 
Dato for udtalelse 31-03-2017
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at et kommunalt fællesskab vil kunne påtage sig opgaver med affaldsindsamling for andre end deltagerkommunerne, herunder private, efter kommunalfuldmagtsreglerne om overskudskapacitet, hvis en række nærmere bestemte betingelser er opfyldt. 

Statsforvaltningen har desuden udtalt, at Odense Kommune – ved at undlade at behandle et antal ansøgninger om fritagelse for pligten til at benytte den kommunale affaldsordning – har handlet i strid med affaldsbekendtgørelsens § 48. Statsforvaltningen har ved denne vurdering lagt vægt på, at virksomheder, som opfylder betingelserne i bestemmelsen, har krav på at blive fritaget for benyttelsespligten.

 
Publiceret 01-05-2017 08:40:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017