Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Aktier overdraget til professionel idrætsklub (4. jul 2016)
- Allerød Kommune Vejledende udtalelse om samarbe... (17. nov 2010)
- Assens Kommune - støtte til kulturinstitution (2. jul 2008)
- Billund Kommune - annoncering på hjemmesiden (31. mar 2009)
- Driftsaftale vedrørende erhvervsfremmeloven (5. dec 2016)

Info om udtalelsen
Titel Garantimodel i OPP-projekt på sygehus
 
Dokument  udtalelse til offentliggørelse.pdf
 
Dato for udtalelse 25-06-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at det som udgangspunkt må antages, at myndighedsfuldmagten giver hjemmel til, at en region vil kunne overlade det til private at varetage en opgave, som regionen selv kunne løse, og i den forbindelse stille de nødvendige garantier for den privates opgaveudførelse. Regionen havde udbudt sygehusbyggeri som et OPP-projekt med privat finansiering. Statsforvaltningen fandt, at en region i udgangspunktet ikke efter myndighedsfuldmagten er afskåret fra over for KommuneKredit at stille en garanti for en OPP-leverandørs tilbagebetaling af et lån optaget til finansiering af en andel af OPP-projektets anlægsomkostninger.

Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at konstatere, at vederlagsfri garanti ikke vil indebære en støtte til OPP-leverandøren, således at der skulle være grundlag for at fravige krav om markedsmæssig betaling ved garantistillelse.
 
Publiceret 18-08-2015 13:52:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017