Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Aktier overdraget til professionel idrætsklub (4. jul 2016)
- Allerød Kommune Vejledende udtalelse om samarbe... (17. nov 2010)
- Assens Kommune - støtte til kulturinstitution (2. jul 2008)
- Billund Kommune - annoncering på hjemmesiden (31. mar 2009)
- Driftsaftale vedrørende erhvervsfremmeloven (5. dec 2016)

Info om udtalelsen
Titel Driftsaftale vedrørende erhvervsfremmeloven
 
Dokument  udtalelse 05-12-2016.pdf
 
Dato for udtalelse 05-12-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at Statsforvaltningen ikke har fundet grundlag for at antage, at kommunens økonomiudvalg med beslutning om at yde et ekstra tilskud til Sorø Event- & Turist (SET) har ydet et tilskud til en enkeltpersons private erhvervsvirksomhed, som er i strid med lovgivningen.

Statsforvaltningen har anmodet kommunen om at oplyse, hvordan den sikrer sig, at beløb til SET til anvendelse efter erhvervsfremmeloven alene medgår til aktiviteter, som ligger inden for rammerne af kommunens driftsaftale med SET. Statsforvaltningen har også anmodet kommunen om at oplyse, hvordan den sikrer sig, at eventuel kommunal støtte til andre aktiviteter i SET alene medgår til formål, som kommunen lovligt kan støtte.
 
Publiceret 14-12-2016 12:46:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017