Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Aktier overdraget til professionel idrætsklub (4. jul 2016)
- Allerød Kommune Vejledende udtalelse om samarbe... (17. nov 2010)
- Assens Kommune - støtte til kulturinstitution (2. jul 2008)
- Billund Kommune - annoncering på hjemmesiden (31. mar 2009)
- Driftsaftale vedrørende erhvervsfremmeloven (5. dec 2016)

Info om udtalelsen
Titel Garantistillelse for privat havns låneoptagelse
 
Dokument  brev vedr garantistillelse - privat havn.pdf
 
Dato for udtalelse 10-02-2017
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at Halsnæs Kommune ikke i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne kan stille garanti for Hundested Havns låneoptagelse. Det skyldes, at havnen – der er en privat havn – foruden en række opgaver, som en kommunal havn og en kommunal selvstyrehavn kan udføre i henhold til havnelovens § 6 a, stk. 1, og § 9, stk. 5, også varetager erhvervsmæssige opgaver omfattet af havnelovens § 9, stk. 6, nr. 2, og som en kommunal selvstyrehavn i givet fald alene kunne varetage i selskabsform. Det er i kommunal tilsynspraksis lagt til grund, at der ikke er hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til, at en kommune kan stille garanti i forhold sådanne erhvervsmæssige opgaver.
 
Publiceret 14-02-2017 09:22:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017