Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Aktier overdraget til professionel idrætsklub (4. jul 2016)
- Allerød Kommune Vejledende udtalelse om samarbe... (17. nov 2010)
- Assens Kommune - støtte til kulturinstitution (2. jul 2008)
- Billund Kommune - annoncering på hjemmesiden (31. mar 2009)
- Driftsaftale vedrørende erhvervsfremmeloven (5. dec 2016)

Info om udtalelsen
Titel Manglende opkrævning af garantiprovision
 
Dokument  garantiprovision 2.pdf
 
Dato for udtalelse 02-10-2017
 
Resumé 

Ankestyrelsen har udtalt, at Ærø Kommune har handlet i strid med det kommunalretlige hvile i sig selv-princip ved at stille garantier for forsyningsselskaber uden at kræve provision.

Ankestyrelsen har også udtalt, at Ærø Kommune har handlet i strid med gennemførelsesforbuddet i TEUF artikel 108, stk. 3, 3. pkt., ved at stille garantier for fjernvarmeselskaber uden at kræve garantiprovision.

Vi har bedt kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune om at oplyse, hvad vores udtalelse giver anledning til.

 
Publiceret 04-10-2017 11:08:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017