Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Aktier overdraget til professionel idrætsklub (4. jul 2016)
- Allerød Kommune Vejledende udtalelse om samarbe... (17. nov 2010)
- Assens Kommune - støtte til kulturinstitution (2. jul 2008)
- Billund Kommune - annoncering på hjemmesiden (31. mar 2009)
- Driftsaftale vedrørende erhvervsfremmeloven (5. dec 2016)

Info om udtalelsen
Titel Garanti ydet af den kommunale myndighed i Læsø til Læsø Fonden
 
Dokument  garanti ydet af den kommunale myndighed i læsø ...
 
Dato for udtalelse 27-09-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Nordjylland udtaler, at en kommunalbestyrelse ikke i henhold til lov om erhvervsfremme lovligt kan yde støtte til et anpartsselskab, uanset om selskabets aktiviteter ligger inden for det, som kommunalbestyrelsen lovligt ville kunne støtte i henhold til erhvervsfremmelovens § 13, medmindre selskabets vedtægter eller lignende indeholder bestemmelser om udbyttebegrænsning.

Eftersom vedtægten for Læsø Kur og Helse ApS ikke indeholder bestemmelser om udbyttebegrænsning, er den kommunale myndighed i Læsø i henhold til erhvervsfremmeloven afskåret fra at yde støtte til selskabet i form af garanti til Læsø Fonden.

Statsforvaltningen finder endvidere ikke, at den kommunale myndighed i Læsø i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne er berettiget til at yde støtte til Læsø Kur og Helse ApS, idet den af den Kommunale myndighed i Læsø stillede garanti til Læsø Fonden ikke er tilstrækkeligt øremærket til bestemte aktiviteter, der varetages af Læsø Kur og Helse ApS.
 
Statsforvaltning Nordjylland
 
  
 
Nordjylland
 
Publiceret 28-09-2010 15:45:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017