Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Assens Kommune - støtte til kulturinstitution (2. jul 2008)
- Billund Kommune - annoncering på hjemmesiden (31. mar 2009)
- Bornholms Regionskommune - Aftaler om vedligeho... (26. feb 2010)
- Engagement i musikfestival (18. okt 2016)
- Favrskov Kommune. Tildeling af Agenda 21 midler. (6. feb 2009)

Info om udtalelsen
Titel Udbygning af kunstmuseum og udlejning
 
Dokument  udtalelse om udbygning af et kunstmuseum og udl...
 
Dato for udtalelse 11-10-2016
 
Resumé 

Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Aarhus Kommune i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne kan opføre ”The Next Level” – et udbygningsprojekt på kunstmuseet ARoS – med henblik på efterfølgende udleje til ARoS Aarhus Kunstmuseum til varetagelse af museumsformål.

Statsforvaltningen har desuden udtalt, at en eventuel frivillig momsregistrering opnået ved tilladelse hertil hos skattemyndighederne, således at opkrævning af leje hos ARoS tillægges moms, efter Statsforvaltningen opfattelse ikke er til hinder herfor. Statsforvaltningen forudsætter i den forbindelse, at formålet med ordningen ikke er et ønske om udlejning med fortjeneste for øje, men en udvidelse af rammerne for kulturelle oplevelser på ARoS Aarhus Kunstmuseum.

 
Publiceret 17-10-2016 11:52:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017