Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af sk... (3. maj 2010)
- Faaborg-Midtfyn Kommune - opfølgning i sag om a... (4. sep 2009)
- Holstebro Kommune. Aktindsigt vedrørende virkso... (23. nov 2010)
- Konstatering af visse sagsbehandlingsfejl i mil... (24. jun 2008)
- Randers Kommune. Tilsynspligt efter miljøbeskyt... (31. mar 2011)

Info om udtalelsen
Titel Skoleleder anset for omfattet af chefbegrebet i offentlighedslovens § 2, stk. 3
 
Dokument  resultat.pdf
 
Dato for udtalelse 19-10-2009
 
Resumé En journalist rettede henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland på grund af Z Kommunes afslag på aktindsigt efter offentlighedsloven i en forhenværende skoleleders frastrædelsesaftale. Baggrunden for afslaget var, at kommunen ikke anså Y for a opfattet af chefbegrebet i offentlighedslovens § 2, stk. 3,2. pkt.

Statsforvaltningen fandt, at Y i henseende til ledelsesbeføjelser, ansvar og stilling i det administrative hierarki m.v. samt lønforhold måtte anses for omfattet af chefbegrebet i lovens § 2, stk 3, 2. pkt, og tilkendegav dette over for kommunen.
 
Statsforvaltning Nordjylland
 
Publiceret 19-11-2009 10:03:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017