Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Silkeborg Kommune. Aktindsigt i telekontrakter
 
Dokument  udtalelse - aktindsigt - silkeborg kommune.pdf
 
Dato for udtalelse 19-12-2011
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland fandt, at A’s anmodning om aktindsigt var formuleret på en sådan måde, at den var egnet til at dække enhver aftale med teleselskaber som kommunen måtte have indgået. Henset hertil samt til, at Silkeborg Kommune havde oplyst, at den ikke har en samlet oversigt over de oplysninger, som A har efterspurgt, fandt statsforvaltningen ikke, at Silkeborg Kommune havde meddelt afslag på aktindsigt i strid med offentlighedslovens regler. Statsforvaltningen bemærkede i øvrigt, at man var enig med Silkeborg Kommune i, at kommunen ikke kan tilpligtes at oprette nye dokumenter til opfyldelse af en anmodning om aktindsigt. Statsforvaltningen havde endelig en bemærkning vedrørende kommunens vejledningspligt.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 22-12-2011 11:54:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017