Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Lemvig Kommune. Aktindsigt i telekontrakter
 
Dokument  udtalelse - aktindsigt - lemvig kommune.pdf
 
Dato for udtalelse 19-12-2011
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland fandt, at As anmodninger om aktindsigt var formuleret på en sådan måde, at de var egnede til at dække enhver aftale med teleselskaber, som kommunen måtte have indgået. Henset hertil samt til, at Lemvig Kommune havde oplyst, at den ikke fører en samlet liste over hvilke mobilselskaber, der lejer arealer i kommunen, og at der ikke er en sag eller samlet liste, der indeholder oplysninger om, hvor der er placeret mobilmaster i kommunen, fandt statsforvaltningen ikke, at Lemvig Kommune havde meddelt afslag på aktindsigt i strid med offentlighedslovens regler.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 22-12-2011 12:48:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017