Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Billund Kommune - aktindsigt
 
Dokument  2011-613 1041.pdf
 
Dato for udtalelse 05-01-2012
 
Resumé En journalist har anmodet om aktindsigt i al kommunikation mellem Billund Kommune og KMD i perioden september 2010 og til dags dato, herunder særlig kommunikation, der måtte belyse problemer og udfordringer med KMD’s leverance af Opus systemet samt mødereferater i samme periode. Kommunen har afslået at imødekomme aktindsigtsbegæringen med henvisning til § 4, stk. 3, i offentlighedsloven. Det er statsforvaltningens umiddelbare opfattelse, at anmodningen om aktindsigt har indeholdt oplysninger, der er nødvendige for, at de sager, der kunne indeholde dokumenter, der ønskedes aktindsigt i, er blevet identificeret. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at Billund Kommunes administration af § 4, stk. 3, i offentlighedsloven ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen. På den baggrund har statsforvaltningen anmodet Billund Kommune om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage sig i anledning heraf.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 10-01-2012 13:45:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017