Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Esbjerg Kommune - Aktindsigt
 
Dokument  2011-613 956.pdf
 
Dato for udtalelse 19-04-2012
 
Resumé En advokat har på vegne af en unavngiven klient klaget over Esbjerg Kommunes afslag på aktindsigt i rutebeskrivelserne inden for et bestemt antal postnumre vedrørende den kommunale skolekørsel af ”børn med kørselsbehov” samt ”børn til særlige foranstaltninger”. Derudover har advokaten klaget over, at kommunen kun delvist har imødekommet aktindsigtsbegæringen i fakturaer med bilag for januar og februar 2011 for de ovennævnte rutebeskrivelser. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Esbjerg Kommunes administration af reglerne om aktindsigt har været i overensstemmelse med lovgivningen. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at Esbjerg Kommune var berettiget til at undtage disse oplysninger fra aktindsigt med henvisning til kommunens økonomiske interesser, jf. § 13, stk. 1, nr. 5, i offentlighedsloven. Statsforvaltningen lægger vægt på, at det ikke kan udelukkes, at meddelelse af aktindsigt i disse oplysninger vil kunne svække kommunens forhandlingsposition i forbindelse med kommende udbudsforretninger.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 23-04-2012 07:38:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017