Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Køge Kommune. Aktindsigt i telekontrakter
 
Dokument  aktindsigt i telekontrakter.pdf
 
Dato for udtalelse 13-04-2012
 
Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, at Køge Kommune har en forkert forståelse af bestemmelsen i offentlighedslovens § 4, stk. 3. Vi vurderer, at Køge Kommune som den kompetente afgørelsesmyndighed skulle have foretaget en selvstændig vurdering af, om betingelserne for at anvende offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, var tilstede. Statsforvaltningen har derfor anmodet Køge Kommune om at genoptage sagens behandling.
 
Statsforvaltning Sjælland
 
Publiceret 27-04-2012 11:05:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017