Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Region Midtjylland. Aktindsigt i kontrolstatistikker – EU-dom af 9. november 2010 - EMRK artikel 8.
 
Dokument  udtalelse - region midtjylalnd.pdf
 
Dato for udtalelse 30-05-2013
 
Resumé Region Midtjylland havde givet aktindsigt i kontrolstatistikker. Statsforvaltningen Midtjylland undersøgte lovligheden heraf, herunder om en EU-dom afsagt den 9. november 2010 havde betydning for fortolkningen af offentlighedslovens § 12. Statsforvaltningen udtalte, at EMRK artikel 8 kunne have betydning for den vurdering myndigheden skulle foretage når den vurderede, om der skulle gives aktindsigt. Statsforvaltningen fandt ikke, at Region Midtjylland ved den givne aktindsigt i kontrolstatistikker havde handlet i strid med den lovgivning, hvis overholdelse statsforvaltningen påser.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 03-06-2013 09:00:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017