Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt i timesedler efter offentlighedslovens § 30, nr. 1
 
Dokument  struer kommune.pdf
 
Dato for udtalelse 19-11-2014
 
Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Struer Kommune har handlet i strid med lovgivningen ved at meddele afslag på en anmodning om aktindsigt i de timesedler, der ligger til grund for to byrådsmedlemmers udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.
 
Publiceret 21-11-2014 09:34:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017