Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i interne dokumenter
 
Dokument  afvisning § 48 a.pdf
 
Dato for udtalelse 27-05-2015
 
Resumé Statsforvaltningen besluttede efter kommunestyrelseslovens § 48 a ikke at rejse en tilsynssag på baggrund af, at Region Hovedstaden havde givet afslag på aktindsigt i tre interne dokumenter efter offentlighedslovens § 23, stk. 1.  Statsforvaltningen henviste til, at dokumenterne ikke var afgivet til udenforstående, at dokumenterne ikke indeholdte oplysninger af en sådan karakter, at de var omfattet af offentlighedslovens § 26 og § 28, og at regionen havde foretaget en vurdering af, om der skulle meddeles aktindsigt i dokumenterne efter meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens § 14.
 
Publiceret 03-06-2015 11:28:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017