Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt i konsulentrapport
 
Dokument  2014-169206 aktindsigtsudtalelse.pdf
 
Dato for udtalelse 03-06-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at Region Sjælland ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til at undtage en konsulentrapport om evalueringen af et IT-system fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 33, nr. 3.

Statsforvaltningen har videre udtalt, at Region Sjælland ikke har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens § 34, idet regionen ikke har taget stilling til retten til delvis aktindsigt i konsulentrapporten.

Endelig har Statsforvaltningen udtalt, at Region Sjælland ikke har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens § 14, idet regionen ikke ses at have foretaget afvejningen af modstående interesser, som er forudsat i bestemmelsen.

Statsforvaltningen har i øvrigt bemærket, at Region Sjælland ikke har overholdt fristen for besvarelse af aktindsigtsanmodningen i offentlighedslovens§ 36, stk. 2.

Statsforvaltningen har på den ovennævnte baggrund anmodet Region Sjælland om at genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til borgerens anmodning om aktindsigt i konsulentrapporten.
 
Publiceret 09-06-2015 09:02:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017