Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt i telefonfakturaer
 
Dokument  2014-223985 1.pdf
 
Dato for udtalelse 09-06-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at Odense Kommune i sine to afgørelser har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens § 33, nr. 5, ved at give afslag på aktindsigt i kommunens telefonfakturaer vedrørende byrådsmedlemmers, kommunale chefers og øvrige ansattes telefonforbrug.

Statsforvaltningen har endvidere udtalt, at kommunen har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens § 34, nr. 3, ved at give afslag på delvis aktindsigt i de ovennævnte fakturaer.

Endelig har Statsforvaltningen udtalt, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens § 14, stk. 1, ved at give afslag på meraktindsigt i de ovennævnte fakturaer.

Statsforvaltningen har dog bemærket, at kommunen ikke ses at have taget stilling til retten til aktindsigt i aktlister vedrørende de ovennævnte telefonfakturaer, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 2, nr. 2.

Statsforvaltningen har endvidere bemærket, at kommunen i den ene afgørelse i sagen ikke har anført en vejledning om muligheden for at indbringe sagen for den kommunale tilsynsmyndighed, jf. offentlighedslovens § 38, stk. 1.
 
Publiceret 10-06-2015 13:03:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017