Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i deltagelse i forskningsprojekter
 
Dokument  2014-213751 aktindsigtsudtalelse.pdf
 
Dato for udtalelse 10-06-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at Region Hovedstaden ved Rigshospitalet ikke har handlet i strid med regler, hvis overholdelse påses af Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen har ikke fundet grundlag for at betvivle rigtigheden af, at Rigshospitalet ikke er i besiddelse af en liste, oversigt eller en samlet fremstilling over X’s deltagelse i forskningsprojekter. Rigshospitalet har henvist borgeren til at kontakte Videnskabsetisk Komité herom.

Endvidere er det Statsforvaltningens opfattelse, at Region Hovedstaden ved Rigshospitalet ved afslagene på aktindsigt af henholdsvis den 5. og 15. september 2014 og med begrundelsen, at imødekommelse af anmodningerne om aktindsigt vil medføre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, jf. offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1, ikke har handlet i strid med regler, hvis overholdelse påses af Statsforvaltningen.
 
Publiceret 26-06-2015 14:52:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017