Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i interne dokumenter
 
Dokument  aktindsigt i interne dokumenter.pdf
 
Dato for udtalelse 15-06-2015
 
Resumé Statsforvaltningen udtaler, at Aarhus Kommune har truffet en lovlig afgørelse efter offentlighedslovens § 23 og § 26, ved at give afslag på aktindsigt i 38 udskrifter af e-mails sendt internt i kommunen.

Statsforvaltningen bemærker dog, at kommunen ikke har meddelt aktindsigt i aktlister for de sager/dokumenter, som er omfattet af aktindsigtsanmodningen, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 2, nr. 2.

Statsforvaltningen bemærker endvidere, at kommunen ikke har foretaget en vurdering af, om de undtagne dokumenter indeholder oplysninger, som er omfattet af ekstraheringspligten i offentlighedslovens § 28, stk. 1.
 
Publiceret 26-06-2015 15:12:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017