Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i oplysninger om lægeklinik
 
Dokument  lægeklinik.pdf
 
Dato for udtalelse 12-06-2015
 
Resumé Statsforvaltningen afviser at rejse en tilsynssag, idet der ikke i sagen foreligger konkrete oplysninger der giver grundlag for at antage, at indrømmelse af aktindsigt i oplysninger om en lægekliniks navn og adresse sammenstillet med oplysninger om den årlige sygesikringsafregning og antal behandlede vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden påføres et økonomisk tab af nogen betydning.

Statsforvaltningen finder på den baggrund ikke grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Region Midtjyllands afgørelse om at imødekomme Morgenavisen Jyllands-Postens anmodning om aktindsigt ikke er inden for lovens rammer.
 
Publiceret 29-06-2015 16:56:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017