Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i regnskabsfiler og notater for projektansvarlige
 
Dokument  udtalelse vedrørende aktindsigt.pdf
 
Dato for udtalelse 15-07-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Region Hovedstaden ikke med henvisning til offentlighedslovens § 33, nr. 1, har kunnet undtage regnskabsfiler og særskilte notater for projektansvarlige fra aktindsigt, eftersom § 33, nr. 1, efter vedtagelsen af den nugældende § 21 i offentlighedsloven, ikke findes at hjemle undtagelse af oplysninger i sager om disciplinær forfølgning af personer, der er ansat i et organ omfattet af loven.

Statsforvaltningen har ikke fundet anledning til på det foreliggende grundlag at undersøge nærmere omkring materialet, der, efter Region Hovedstadens oplysning i brev af 9. september 2014, er offentliggjort eller forventes offentliggjort i nær fremtid.

Statsforvaltningen har anmodet Region Hovedstaden om at genoptage behandlingen af anmodningen om aktindsigt for så vidt angår regnskabsfiler og særskilte notater for projektansvarlige og træffe en ny afgørelse i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven.
 
Publiceret 18-08-2015 10:00:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017