Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i dokumenter vedrørende musikfestival
 
Dokument  aktindsigt musikfestival.pdf
 
Dato for udtalelse 29-06-2015
 
Resumé Statsforvaltningen udtaler i en sag, hvor Odense Kommune har meddelt en journalist delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende musikfestivalen Tinderbox, at de dokumenter der er undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, indeholder oplysninger om sagens faktiske grundlag, der i medfør af offentlighedslovens § 28, stk. 1, 1. pkt., kan være ekstraheringspligtige, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen, og som ikke ses at indgå i de dokumenter, der er udleveret i forbindelse med aktindsigten. Statsforvaltningen udtaler endvidere i forhold til dokumenter undtaget i medfør af offentlighedslovens § 27, nr. 4, at det ikke fremgår af afgørelsen, hvilke udtalelser i pressen der efter Odense Kommunes opfattelse indikerer en nærliggende mulighed for et sagsanlæg vedrørende kommunens støtte til musikfestivalen, samt at  sammenhængen mellem et muligt sagsanlæg og det indholdsmæssige i akterne ikke nærmere er belyst. I relation til akter undtaget i medfør af offentlighedslovens § 33, nr. 3 udtaler Statsforvaltningen, at kommunen ikke på det foreliggende grundlag har konkretiseret, hvorfor der er nærliggende fare for, at kommunens økonomiske interesser vil lide skade af betydning, hvis anmodningen om aktindsigt (helt eller delvist) imødekommes. På den baggrund og idet begrundelsen ikke opfylder  forvaltningslovens begrundelseskrav er kommunen anmodet om at genoptage sagens behandling og på ny tage stilling til anmodningen om aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven og under iagttagelse af forvaltningslovens begrundelseskrav.
 
Publiceret 19-08-2015 14:17:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017