Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i vagtplaner
 
Dokument  aktindsigt i vagtplaner.pdf
 
Dato for udtalelse 17-06-2015
 
Resumé Statsforvaltningen udtalte, at kommunen ikke havde nærmere konkretiseret, på hvilket grundlag oplysninger i vagtplaner fra et plejecenter kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedsloven § 30, nr. 2.

Statsforvaltningen lagde vægt på, at det ikke fremgik af kommunens udtalelse eller de fremsendte sagsakter, at kommunen nærmere havde konkretiseret, på hvilket grundlag, der kunne tilbageholdes oplysninger om vagtplanerne. Kommunen havde derfor efter Statsforvaltningens opfattelse ikke som forudsat foretaget den konkrete vurdering af, om betingelserne i offentlighedslovens § 30, nr. 2, var tilstede.

Statsforvaltningen anmodede derfor kommunen om at genoptage sagens behandling og på ny tage stilling til anmodningen om aktindsigt.
 
Publiceret 20-08-2015 11:56:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017