Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir
 
Dokument  aktindsigt i talepapir.pdf
 
Dato for udtalelse 18-08-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt at, Viborg Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, og § 26, ved at give afslag på aktindsigt i en række interne dokumenter vedrørende kommunens oprettelse af begrebet æresborger og udpegningen af en navngiven æresborger, herunder borgmesterens talepapir til brug ved fejringen af æresborgerens udnævnelse. Kommunen ses dog ikke at have taget stilling til spørgsmålet om ekstraheringspligten i offentlighedslovens § 28.

På den ovennævnte baggrund har Statsforvaltningen anmodet Viborg Kommune om at genoptage sagens behandling og tage stilling til ekstraheringspligten.
 
Publiceret 21-08-2015 14:36:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017