Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i budget for kommunalt arrangement
 
Dokument  aktindsigt i budget for kommunalt arrangement.pdf
 
Dato for udtalelse 18-08-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til at undtage budgettet for kommunens arrangement med Al Gore og Hans Blix fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 32, nr. 2. Det var Statsforvaltningens opfattelse, at offentliggørelse af det omhandlede budget og derved vederlaget til X.X. Ltd. ikke vil vise så meget om virksomhedens generelle drifts- eller forretningsforhold, at det vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden af konkurrencemæssige grunde påføres økonomisk skade af nogen betydning. Statsforvaltningen udtalte endvidere, at kommunen ikke havde inddraget offentlighedslovens § 34, nr. 1, og § 14 i sin behandling af sagen.
 
Publiceret 26-08-2015 09:42:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017