Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i bilag til sag på regionsrådsmøde
 
Dokument  bilag til sag på regionsrådsmøde.pdf
 
Dato for udtalelse 19-08-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Region Hovedstaden ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til i medfør af offentlighedslovens § 33, nr. 3, at undtage dele af et notat, der var vedlagt sag nr. 12 på regionsrådets møde den 16. december 2014, fra aktindsigt.

Statsforvaltningen har på den baggrund anmodet Region Hovedstaden om at genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til anmodningen om aktindsigt i hele notatet.

Statsforvaltningen har ikke ved denne udtalelse taget stilling til, om Region Hovedstaden med en mere udførlig begrundelse kan meddele afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, nr. 3.
 
Publiceret 02-09-2015 16:09:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017