Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag på aktindsigt i disciplinære reaktioner
 
Dokument  afvisning afslag på aktindsigt i disciplinære r...
 
Dato for udtalelse 02-09-2015
 
Resumé Statsforvaltningen besluttede efter kommunestyrelseslovens § 48a ikke at rejse en tilsynssag på baggrund af, at Region Hovedstaden havde givet en journalist afslag på aktindsigt i disciplinære reaktioner overfor en gruppe af læger og professorer. Statsforvaltningen henviste til, at de pågældende læger ikke var ansat i chefstillinger. Statsforvaltningen henviste videre til, at der ikke er ret til aktindsigt i de bilag, der måtte ligge til grund for en disciplinær reaktion, og at regionen havde foretaget en vurdering af, om der kunne gives aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens § 14.
 
Publiceret 08-09-2015 19:35:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017