Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Dataudtræk af personaleoplysninger
 
Dokument  dataudtræk af personaleoplysninger 2.pdf
 
Dato for udtalelse 08-09-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at et dataudtræk af en myndigheds lønsystem ikke er omfattet af retten til dataudtræk efter offentlighedslovens § 11, og at det derfor er Statsforvaltningens opfattelse, at Københavns Kommune ikke har været forpligtet til at foretage et dataudtræk i medfør af denne bestemmelse. Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at bestemmelsen i offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1, i øvrigt ikke vil kunne bruges til at give afslag på dataudtræk efter § 11. Endelig er det Statsforvaltningens opfattelse, at såfremt man fremsætter anmodning om aktindsigt i et antal personalesager – som ikke er en anmodning om en datasammenstilling efter § 11 - skal der ske underretning efter offentlighedslovens § 41, og at en sådan underretning kan indgå i beregningen af ressourceforbruget efter § 9.
 
Publiceret 15-09-2015 10:10:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017