Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt i eksterne vurderinger
 
Dokument  afslag på aktindsigt i eksterne vurderinger.pdf
 
Dato for udtalelse 18-09-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at kommunen ikke på det foreliggende grundlag og med den anvendte begrundelse kunne undtage sagsakter fra aktindsigt med henvisning til bestemmelsen i offentlighedslovens § 27, nr. 4.

Statsforvaltningen lagde vægt på, at kommunen i sin afgørelse samt redegørelse til Statsforvaltningen alene havde redegjort for fortolkningen af offentlighedslovens § 27, nr. 4, uden at have redegjort nærmere for, hvilke faktiske forhold i sagen eller skønsmæssige hovedhensyn, kommunen havde lagt til grund for sin afgørelse.

Statsforvaltningen lagde videre vægt på, at der ikke, sådan som sagen forelå oplyst, var tale om oplysninger til brug for en verserende retssag, hvor kommunen var involveret, oplysninger til brug for overvejelse af, om retssag bør føres eller oplysninger om, at der er en nærliggende mulighed for, at kommunen kan blive inddraget i en retssag. Statsforvaltningen bad på den baggrund kommunen om at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse.
 
Publiceret 23-09-2015 17:30:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017