Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt i en allonge til aftale mellem kommune og privat virksomhed
 
Dokument  afslag på aktindsigt i allonge.pdf
 
Dato for udtalelse 21-09-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at kommunen ikke med den anvendte begrundelse kunne undtage oplysninger fra aktindsigt med henvisning til bestemmelsen i offentlighedslovens § 30, nr. 2.

Statsforvaltningen lagde vægt på, at kommunen ikke på tilstrækkelig vis havde konkretiseret, hvilke væsentlige økonomiske skadesvirkninger, der vil kunne indtræde som følgevirkning af, at begæringen om aktindsigt blev imødekommet fuldt ud. Statsforvaltningen bad på den baggrund kommunen om at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse.
 
Publiceret 23-09-2015 17:35:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017