Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i budget for kommunalt arrangement
 
Dokument  aktindsigt i budget for kommunalt arrangement 2...
 
Dato for udtalelse 01-01-1900
 
Resumé Statsforvaltningen fastholdt, at der på det foreliggende grundlag ikke var lovhjemmel i offentlighedslovens § 30, nr. 2, for Ringkøbing-Skjern Kommune til undtage budgettet for et arrangement med Al Gore fra aktindsigt. Det var fortsat Statsforvaltningens opfattelse, at en offentliggørelse af det omhandlede budget og derved vederlaget til X.X. Ltd. ikke vil vise så meget om virksomhedens generelle drifts- eller forretningsforhold, at det vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden af konkurrencemæssige grunde påføres økonomisk skade af nogen betydning.
 
Publiceret 24-09-2015 08:41:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017