Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i syriensberedskab
 
Dokument  aktindisgt i kommunes syriensberedskab.pdf
 
Dato for udtalelse 28-09-2015
 
Resumé Statsforvaltningens udtalte, at Aarhus Kommune:

- ikke ses at have sendt aktliste(r)
- ikke efter offentlighedsloven kunne undtage oplysninger i e-mails og mødereferater fra aktindsigt under henvisning til, at disse oplysninger ikke var omfattet af aktindsigtsanmodningen
- havde truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 23 og § 26.
- ikke ses at have foretaget en vurdering af, om de dokumenter, som var undtaget efter offentlighedslovens § 23, stk. 1 som interne, indeholdte oplysninger, som var omfattet af ekstraheringspligten i offentlighedslovens § 28, stk. 1.
- ikke med den angivne begrundelse kunne undtage oplysninger og dokumenter efter offentlighedslovens § 30 og § 33, nr. 1 og 5.

Statsforvaltningen fandt endvidere ikke grundlag for at antage, at Aarhus Kommune har truffet en afgørelse, som ikke er i overensstemmelse offentlighedsloven § 31.
 
Publiceret 02-10-2015 15:41:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017