Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i korrespondance
 
Dokument  aktindsigt i korrespondance.pdf
 
Dato for udtalelse 28-09-2015
 
Resumé Statsforvaltningens udtalte, at Aarhus Kommune ikke efter offentlighedsloven var berettiget til at undtage oplysninger i et dokument fra aktindsigt under henvisning til, at disse oplysninger ikke var omfattet af aktindsigtsanmodningen, og at kommunen ikke med den anførte begrundelse var berettiget til at undtage dokumenter og oplysninger efter offentlighedslovens § 30 og § 33, nr. 1 og 5.

Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Aarhus Kommune havde truffet en afgørelse, som ikke er i overensstemmelse offentlighedslovens § 31.

 
Publiceret 02-10-2015 15:46:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017