Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i aftale om fodboldskole
 
Dokument  aktindsigt i aftale om fodboldskole.pdf
 
Dato for udtalelse 24-09-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Ballerup Kommune ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til at meddele afslag på aktindsigt i kommunens dokumenter om indgåelse af en aftale om en fodboldskole i medfør af offentlighedslovens § 33, nr. 3. Ballerup Kommune ses heller ikke at have taget stilling til, hvorvidt kommunen har pligt til at meddele delvis aktindsigt i det ovennævnte materiale, jf. offentlighedslovens § 34. Af samme grund har Statsforvaltningen ikke taget stilling til kommunens vurdering af aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens § 14. Statsforvaltningen har på den baggrund anmodet Ballerup Kommune om at genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til anmodningen om aktindsigt. Statsforvaltningen har ikke ved denne udtalelse taget stilling til, om kommunen med en mere udførlig begrundelse kan meddele afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, nr. 3.
 
Publiceret 02-10-2015 15:55:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017