Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i lønoplysninger mv.
 
Dokument  aktindsigt i lønoplysninger mv.pdf
 
Dato for udtalelse 30-09-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at:

- retten til aktindsigt i lønmæssige forhold efter offentlighedslovens § 21, stk. 3, som udgangspunkt gælder for hver enkel udbetaling af løn
- Region Midtjylland ikke har imødekommet en anmodning om aktindsigt i hver enkel lønudbetaling i 2013 for en række ansatte, ved at oplyse om de ansattes årlige lønindkomst sammenholdt med oplysninger om reguleringssatser for 2013, månedlige efterreguleringer og udbetalinger af befordrings- og rejsegodtgørelse
- der ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at antage, at Region Midtjyllands afgørelse om afslag på aktindsigt i oplysninger om de ansattes beskæftigelsesgrad er i strid med offentlighedslovens 21, stk. 3
- der ikke er grundlag for at antage, at Region Midtjylland har handlet i modstrid med offentlighedslovens bestemmelser ved at meddele afslag på aktindsigt i habilitetserklæringer, idet disse dokumenter efter det oplyste ikke forefindes i regionen.
 
Publiceret 12-10-2015 09:55:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017