Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Delvist afslag på aktindsigt i aftaler om levering af el
 
Dokument  delvist afslag på aktindsigt i kontrakter om le...
 
Dato for udtalelse 16-10-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at kommunen ikke med den anvendte begrundelse kunne undtage oplysninger fra aktindsigt med henvisning til bestemmelsen i offentlighedslovens § 30, nr. 2.

Statsforvaltningen lagde vægt på, at ikke alle de oplysninger, som kommunen havde undtaget fra aktindsigt, var omfattet af offentlighedslovens § 30, nr. 2, idet oplysninger om blandt andet navne på kommunens medarbejdere, de pågældende medarbejderes kontaktoplysninger samt klokkeslæt ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen.

Statsforvaltningen lagde videre vægt på, at den af kommunen foretagne risikovurdering for økonomisk skade ved aktindsigt i de oplysninger, der var omfattet af § 30, nr. 2, og dermed begrundelsen for at undtage de omhandlede oplysninger for aktindsigt var holdt i for generelle og abstrakte vendinger.. Kommunen havde således ikke nærmere underbygget, sandsynliggjort eller redegjort for hvilke økonomiske tab af betydning aktindsigten ville kunne påføre den virksomhed, som oplysningerne vedrørte.
 
Publiceret 23-10-2015 16:07:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017