Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i personalesag
 
Dokument  aktindsigt i personalesag 9 stk 2 nr 2.pdf
 
Dato for udtalelse 03-11-2015
 
Resumé 

Statsforvaltningen afviser at rejse en tilsynssag, da det ud fra de foreliggende oplysninger må antages, at anmodningen om aktindsigt i en personalesag er udtryk for en sådan intimidering, som den ansatte ikke bør tåle. 

Statsforvaltningen finder på den baggrund ikke grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at regionen har handlet i strid med offentlighedsloven.

 
Publiceret 24-11-2015 09:21:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017