Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i drifts- eller forretningsforhold
 
Dokument  aktindsigt guldborgsund.pdf
 
Dato for udtalelse 01-12-2015
 
Resumé 

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at de undtagne dokumenter og oplysninger indeholder oplysninger om virksomhedens drifts- eller forretningsforhold, der er omfattet af bestemmelsen i offentlighedslovens § 30, nr. 2. Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen har foretaget en konkret vurdering af, hvilke økonomiske skadevirkninger det vil have for virksomheden, hvis der meddeles aktindsigt i de undtagne oplysninger.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at der er tale om oplysninger vedrørende detaljerede aktivitet- og udviklingsplaner, markedsføringsplaner, redegørelse for virksomhedens udvikling på bemanding og organisation samt økonomiske måltal. Statsforvaltningen har endvidere lagt vægt på, at det er oplyst, at en udlevering af oplysningerne vil kunne påføre virksomheden økonomisk tab af nogen betydning, i det der er tale om detaljerede og specifikke beskrivelser af virksomhedens fremtidige udvikling, som vil kunne anvendes umiddelbart af virksomhedens konkurrenter.

Det er på denne baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen har været berettiget til at undtage de pågældende dokumenter og oplysninger, idet der gælder en formodning for, at en udlevering af sådanne oplysninger vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden vil lide økonomisk skade af betydning.

 
Publiceret 02-12-2015 15:13:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017