Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i udbudsmateriale
 
Dokument  aktindsigt i udbudsmateriale.pdf
 
Dato for udtalelse 08-12-2015
 
Resumé Statsforvaltningen udtalte, at Frederiksberg Kommune ikke ved sin afgørelse om aktindsigt har handlet inden for rammerne af offentlighedsloven.

Statsforvaltningen lagde vægt på, at det afgørende for at undtage oplysninger efter offentlighedslovens § 30, nr. 2, er, at der er tale om oplysninger vedførende drift- eller forretningsforhold mv., og at aktindsigt i disse oplysninger må antages at indebærer en nærliggende risiko for, at der påføres den pågældende virksomheden økonomisk skade af betydning.

Det forhold, at en anden kommune har udleveret de omhandlede oplysninger kan efter Statsforvaltningens opfattelse ikke tillægges betydning ved den vurdering Frederiksberg Kommune selvstændigt skal foretage af oplysningernes karakter og derved om oplysningerne kan undtages i medfør af offentlighedslovens § 30, nr. 2.

Det forhold, at en anden kommune måtte have givet aktindsigt i de omhandlede oplysninger kan endelig efter Statsforvaltningens opfattelse ikke medføre, at oplysningen kan anses for offentligt tilgængelig.
 
Publiceret 14-12-2015 10:08:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017