Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i kontrolstatistikker for alment praktiserende læger
 
Dokument  kontrolstatistikker.pdf
 
Dato for udtalelse 08-01-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at Region Hovedstaden ikke har været berettiget til at undtage oplysningerne i kontrolstatistikkerne efter offentlighedslovens § 30, nr. 1.

Statsforvaltningen lagde vægt på, at kontrolstatistikkerne ikke indeholder oplysninger om de praktiserende lægers samlede indkomster eller omkostninger og derfor ikke afslører størrelsen af de enkelte lægers personlige indkomst. Kontrolstatistikkerne afslører derfor efter Statsforvaltningens opfattelse ikke noget om lægernes privatøkonomi som sådan.
 
Publiceret 01-02-2016 13:54:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017