Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1
 
Dokument  udtalelse om aktindsigt i udgifter til ipads.pdf
 
Dato for udtalelse 18-12-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at en kommune ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til at meddele afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1, da kommunen ikke har redegjort for det forventede tidsforbrug i forbindelse med kommunens behandling af aktindsigtsanmodningen, herunder hvilken betydning det er tillagt, at det massemedie, der har anmodet om aktindsigt, må antages at have en særlig interesse i oplysningerne.
 
Publiceret 15-02-2016 11:12:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017