Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt i arkitektrapport efter offentlighedslovens § 33, nr. 3
 
Dokument  udtalelse om aktindsigt i en arkitektrapport.pdf
 
Dato for udtalelse 26-01-2016
 
Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den af Nyborg Kommune i den konkrete sag beskrevne beskyttelsesinteresse ikke er omfattet af offentlighedslovens § 33, nr. 3. Afslaget på aktindsigt i arkitektrapporten er efter det oplyste meddelt for at undgå at stille deltagerne i en arkitektkonkurrence ulige og derved risikere, at konkurrencen blev erklæret ugyldig og at kommunen blev påført et økonomisk tab. Da bestemmelsen i offentlighedslovens § 33, nr. 3, har som overordnet formål at sikre, at offentlige myndigheder kan indgå kontrakter og træffe forretningsmæssige dispositioner på lige vilkår med private erhvervsdrivende, kan bestemmelsen ikke kan anvendes som hjemmel for kommunens afslag på aktindsigt.

Statsforvaltningen lægger til grund, at Nyborg Kommune fremadrettet vil overholde forvaltningslovens begrundelseskrav samt offentlighedslovens regler om sagsbehandlingstid samt aktindsigt efter § 34 og meroffentlighedsprincippet. På den baggrund og idet arkitektrapporten nu er offentliggjort på Nyborg Kommunes hjemmeside, foretager Statsforvaltningen sig ikke videre i sagen.
 
Publiceret 15-02-2016 11:21:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017