Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i en kontrakt om byudstyr
 
Dokument  2015-20081.pdf
 
Dato for udtalelse 18-02-2016
 
Resumé 

Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune ikke har handlet i strid med bestemmelser i offentlighedsloven ved at meddele afslag på aktindsigt i oplysninger om ruter og rutiner samt oplysninger om byudstyr, herunder antal samt delpriser og reklameværdien heraf.

Det er derimod Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til at undtage oplysningerne om den samlede værdi af det byudstyr, som virksomheden har forpligtet sig til at levere fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 30, nr. 2.

Statsforvaltningen har på den baggrund bedt Odense Kommune om at genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til en journalists anmodning om aktindsigt i den samlede værdi af byudstyret efter reglerne i offentlighedsloven. Statsforvaltningen har ikke herved taget stilling til, om Odense Kommune med en mere udførlig begrundelse kan undtage de ovennævnte oplysninger fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 30, nr. 2.

 
Publiceret 24-02-2016 11:32:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017