Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt under henvisning til ressourceforbrug
 
Dokument  ofl § 9 stk. 2 nr. 1..pdf
 
Dato for udtalelse 08-03-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at kommunen ikke på det foreliggende grundlag har været berettiget til i medfør af offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1, at afslå en anmodning om aktindsigt under henvisning til, at behandlingen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at det ikke fremgår af den fremsendte korrespondance i sagen samt kommunens afgørelse, at kommunen har været i dialog med den aktindsigtssøgende om en eventuel afgrænsning og konkretisering af anmodningen om aktindsigt med henblik på at imødegå et ressourceproblem samt om det har indgået i kommunens overvejelser, om den aktindsigtssøgende kunne have en særlig interesse i anmodningen om aktindsigt.

 
Publiceret 11-03-2016 09:38:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017