Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel aktindsigt i oplysninger om varigheden af uddannelses- og kursusforløb
 
Dokument  ofl § 21 stk. 3.pdf
 
Dato for udtalelse 25-04-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at da bestemmelsen i offentlighedslovens § 21, stk. 3, om aktindsigt i oplysninger om uddannelse ifølge forarbejderne tillige omfatter oplysninger om efteruddannelse og kurser er det Statsforvaltningens opfattelse, at faktuelle oplysninger i konkrete personale sager om uddannelses- og kursusforløb, herunder oplysninger om disses varighed efter bestemmelsen må anses for omfattet af retten til aktindsigt.
 
Publiceret 27-04-2016 10:37:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017