Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt vedrørende BIOS
 
Dokument  2015-71331 sag 1.pdf
 
Dato for udtalelse 02-05-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Region Syddanmark skal genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt. I relation til anmodningen om aktindsigt i opgørelser eller tilsvarende over bemandingen af beredskaber samt leverede driftstimer i perioden fra den 1. til den 13. september 2015 skal Region Syddanmark tage stilling til spørgsmålet om ekstraheringspligten, jf. offentlighedslovens § 28, samt meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 14, stk. 1. I relation til afgørelsen om afslag på aktindsigt i korrespondancen mellem BIOS og regionen, skal Region Syddanmark træffe en ny afgørelse i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven.
 
Publiceret 17-05-2016 10:46:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017