Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt i opgørelse over manglende beredskaber fra BIOS i oktober 2015
 
Dokument  2015-71331 sag 2.pdf
 
Dato for udtalelse 02-05-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Region Syddanmark ikke har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens § 28, stk. 1, ved at undlade at meddele aktindsigt i ekstraheringspligtige oplysninger om faktiske forhold i en intern opgørelse over manglende beredskaber fra BIOS for perioden oktober 2015. Da journalisten efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.
 
Publiceret 17-05-2016 10:50:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017