Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i virksomheds pristilbud
 
Dokument  udtalelse om aktindsigt.pdf
 
Dato for udtalelse 19-05-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at der ikke er grundlag for at antage, at tre kommuners meddelelse af aktindsigt efter offentlighedslovens § 30, nr. 2 i en virksomheds pristilbud ikke ligger inden for lovens rammer under henvisning til, at de pågældende oplysninger er bestemt til at blive gjort tilgængelige for en bredere kreds af kommunernes borgere og til leverandører af tilsvarende produkter.
 
Publiceret 24-05-2016 09:25:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017